คู่มือการใช้ระบบ THE BEST CARGO


การเข้าสู่ระบบ

1.1  เข้าเวปไซด์ The best cargo ที่ www.thebest-cargo.com
1.2ถ้าลูกค้าเคยสมัครสมาชิกให้กด Log in เข้าสู่ระบบได้เลย แต่ถ้าไม่เคยสมัครสมาชิกให้กด ลงทะเบียน
    เมื่อยืนยันการสมัครสมาชิกแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน และสามารถ  log in เข้าสู่ระบบของเวปไซด์ The best cargo ได้ทันที

1.3 การเข้าสู่ระบบ
    กรอก อีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รหัสสมาชิกของลูกค้าจะแสดงที่มุมซ้ายมือด้านบนของ
หน้าเวปไซด์  The best cargo

การสั่งซื้อสินค้า ( สำหรับลูกค้าฝากสั่งสินค้า )

2.1 ลูกค้าวางลิงค์ของ taobao , Tmall , 1688 แล้วกดปุ่มค้นหา

2.2 เลือกสี ขนาดและจำนวนสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม “ใส่ตะกร้า” ข้อมูลสินค้าที่ใส่ในตะกร้า จะไปแสดงที่ด้านขวามือ

2.3 หากต้องการเลือกสินค้าอื่นๆอีกให้ทำตามขั้นตอน 2.2 ซ้ำอีก เมื่อเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการ ไว้ในตะกร้าแล้ว ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการใดให้ไปคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายของรายการสินค้าดังกล่าว ระบบจะแสดงราคารวมของสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบตะกร้า”

*  ถ้าราคาที่แสดงในระบบไม่ตรงกับราคาหน้าเวบของร้านค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่จัดซื้อทำการตรวจสอบบิลและแก้ไขราคาให้ลูกค้าก่อนชำระค่าสินค้า

2.4 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย  วิธีการจัดส่งสินค้าที่ไทย ที่อยู่ในการรับสินค้าและเลือกบริษัทขนส่งในไทย ที่หน้าตะกร้าสินค้า  

2.5 เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่จัดซื้อทำการตรวจสอบบิล    หลังเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบิลแล้วให้กดปุ่ม “ ชำระค่าสินค้า” โดยสามารถดูสถานะสินค้าต่างๆที่ หน้าต่าง รายละเอียดสินค้า

วิธีการแจ้งเลขพัสดุ ( สำหรับลูกค้าฝากส่ง )

3.1 กรณีที่ลูกค้าฝากส่งสินค้าอย่างเดียว ให้เข้าไปทำรายการที่หน้าต่าง “ ฝากส่งสินค้า”  ในหัวข้อ “แจ้งเลขพัสดุ”
3.2 กรอกเลขที่ขนส่งจีน จำนวนกล่องพัสดุ ประเภทสินค้า  ระบุว่าต้องการตีลังไม้หรือไม่ โดยเราสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเลขที่ขนส่งโดยการกดปุ่ม เครื่องหมาย “ + ”
3.3 เลือกวิธีการขนส่งจากประเทศจีนมาไทย : รถ หรือ เรือ
3.4 เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าที่ไทย
3.5 เมื่อคีย์ข้อมูลครบทุกหัวข้อแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

วิธีเช็คสถานะสินค้า

ลูกค้าสามารถเช็คสถานะสินค้าได้จาก 3  หน้าต่าง ดังนี้
4.1 การเช็คสถานะสินค้าของลูกค้าที่ฝากสั่งสินค้า :
4.1.1 หากลูกค้าต้องการเข้าไปเช็คสถานะสินค้าของบิลที่ฝากสั่งสินค้า สามารถเข้าไปที่หน้าต่าง “รายละเอียดสินค้า”
4.1.2 ค้นหาบิลจากหัวข้อสถานะต่างๆ โดยกดเข้าไปที่สถานะที่ต้องการดูรายละเอียด เช่น ต้องการดูสถานะของบิลที่รอร้านค้ามาส่ง ให้กดไปที่ห้วข้อ “รอผู้ขายมาส่งสินค้า” หรือ
4.1.3 คีย์เลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการดูสถานะสินค้า โดยคีย์เลขที่บิลที่ช่องเลขที่ใบสั่งซื้อและกดปุ่ม “ค้นหา”

4.2 การเช็คสถานะสินค้าของลูกค้าที่ฝากส่งสินค้า :
4.2.1 ลูกค้าสามารถเช็คสถานะสินค้าของบิลฝากส่ง โดยสามารถเข้าไปเช็คสถานะที่หน้าต่าง “ฝากส่งสินค้า” ที่หัวข้อ “พัสดุทั้งหมด”
4.2.2 เข้าไปเช็คสถานะจากสถานะในหัวข้อต่างๆ หรือ
 4.2.3 ทำการค้นหาสถานะของบิลที่ต้องการค้นหา โดยการคีย์ เลขที่ขนส่งจีนที่ช่องเลขที่ขนส่ง แล้วกดปุ่มค้นหา

4.3 การเช็คสถานะสินค้าของลูกค้าที่ฝากสั่งและฝากส่งสินค้า
4.3.1 ลูกค้าสามารถเช็คสถานะสินค้าของบิลฝากสั่ง และบิลฝากส่ง ที่หน้าต่าง “ เช็คสถานะสินค้า ”
4.3.2 เข้าไปเช็คสถานะจากสถานะในหัวข้อต่างๆ หรือ
 4.3.3 ทำการค้นหาสถานะของบิลที่ต้องการค้นหา โดยการคีย์ เลขที่ใบสั่งซื้อหรือเลขที่ขนส่งจีน แล้วกดปุ่มค้นหา

วิธีเติมเงินเข้าระบบและการชำระเงิน

5.1 ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้าระบบโดยไปที่หน้าต่าง “การเงิน” และเข้าไปที่หัวข้อ “เติมเงินเข้าระบบ”
5.2 หลังจากเข้าหน้าต่าง “เติมเงินเข้าระบบ” แล้วให้เลือกวิธีการโอนเงิน  จำนวนเงินที่ต้องการโอน เลขที่บัญชีที่โอนเข้ามา  วันที่โอนเงิน และแนบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน
5.3 เมื่อคีย์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ ตกลง”เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

การแจ้งเคลม

6.1 ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมได้ที่หน้าต่าง “ เคลม”  >  “เคลมค่าสินค้า”
6.2 คีย์เลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการแจ้งเคลมในช่อง SO

6.3 หลังจากคีย์เลขที่ใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อดังกล่าวให้อัตโนมัติ ลูกค้าสามารถคีย์ข้อมูลต่างๆในการเคลมและแนบไฟล์รูปได้  

6.4 ลูกค้าสามารถดูประวัติการเคลม และดูสถานะการเคลมได้ที่หน้าต่าง “ประวัติการเคลม”

วิธีการแลกแต้มสะสม

วิธีแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าในรายการสินค้าไม่มีเจ้าของ

8.1 ลูกค้าสามารถเข้าไปยืนยันความเป็นเจ้าของที่หน้าต่าง “สินค้าไม่มีเจ้าของ”

8.2 ลูกค้าสามารถทำการค้นหาจากช่วงระยะเวลา โดยระบุวันที่จาก ….ถึง…… แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”
8.3 หลังจากที่พบเลขที่ขนส่งจีนของลูกค้าแล้ว ลูกค้ากดปุ่ม “ยืนยันความเป็นเจ้าของ” เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

8.4 ลูกค้าแนบรูปถ่ายสินค้า  ใบสั่งซื้อและพิมพ์รายละเอียดสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

8.5 หลังจากที่ลูกค้าบันทึกข้อมูลแล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล

8.6 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันการเป็นเจ้าของให้กับลูกค้าแล้ว ระบบจะโชว์รายละเอียดตาม ข้อมูลที่ลูกค้าแจ้ง

8.7 ลูกค้าสามารถเช็คสถานะของสินค้าฝากส่งที่ลูกค้าได้รับการยืนยันเป็นเจ้าของสินค้าที่หน้าต่าง “พัสดุทั้งหมด”