ลูกค้าขนส่งอย่างเดียว

อัตราค่าขนส่ง ทางรถ (K) 5-7 วัน
สินค้าทั่วไป

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
55.- 7900.-

สินค้า มอก.

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
65.- 8800.-

ของหนัก

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
35.- -อัตราค่าขนส่ง ทางเรือ (M) 12-15 วัน

สินค้าทั่วไป

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
38.- 5200.-

สินค้า มอก.

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
50.- 5800.-

ของหนัก

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
25.- -
วิธีคำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง

  

ประเภทสินค้า

วิธีคำนวณตีลังไม้
* ( ขนาด*1500 ) = ราคาค่าตีลังไม้ ( ขั้นต่ำ 180 บาทต่อลัง )