อัตราค่าขนส่งจีนไทย


อัตราค่าขนส่งทางรถ (K) 4-7 วัน

สินค้าทั่วไป

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
55.- 7900.-

สินค้า มอก.

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
65.- 8800.-

ของหนัก

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
35.- -อัตราค่าขนส่ง ทางเรือ (M) 12-15 วัน

สินค้าทั่วไป

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
38.- 4900.-

สินค้า มอก.

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
50.- 5500.-

ของหนัก

คิดตาม กก. คิดตามขนาด
25.- -