พรีออเดอร์

ราคาทางรถ

( 5-7 วัน )

คิดตามกก. คิดตามขนาด
ทั่วไป 55.- 7900.-
มอก. 65.- 8800.-
ของหนัก 35.- -.-

ราคาทางเรือ

( 12-15 วัน )

คิดตามกก. คิดตามขนาด
ทั่วไป 38.- 5200.-
มอก. 50.- 5800.-
ของหนัก 25.- -.-