CBM คืออะไร ?

CBM ย่อมาจาก Cubic meter คือ ลูกบาศก์เมตรนั่นเอง หากวัตถุหนึ่งชิ้น มีขนาดเท่ากับ ความกว้าง 1 เมตร x ความยาว 1 เมตร x และความสูง 1 เมตร วัตถุชิ้นนี้จะเรียกว่ามีขนาดพื้นที่ 1 CBM หรือ 1 คิว

ตัวอย่าง
ลูกค้าสั่งโซฟาหนึ่งตัวถ้าโกดังนำกล่องมาวัดขนาดแล้วได้ดังนี้ 60cm*60cm*60cm = 216,000 นำไปหารกับ 1,000,000 จะได้ 0.216 คิว / กล่อง
หากลูกค้าเลือกส่งทางรถ ให้นำค่าของคิวไปคูณกับราคาค่านำเข้า เช่น 0.216*7900 = 1,706.04 บาท

หมายเหตุ
ทางบริษัทจะคำนวณค่านำเข้าตามหลักสากล ซึ่งคำนวณเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักจริง และน้ำหนักเชิงปริมาตร ถ้าน้ำหนักจริงมากกว่าคิดค่าขนส่งเป็นกิโลกรัม (KG) ถ้าน้ำหนักเชิงปริมาตรมากกว่าคิดค่าขนส่งเป็นคิว (CBM)

สามารถคำนวณค่านำเข้าเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.thebest-cargo.com

—------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
: 034-104-864
: https://www.thebest-cargo.com/index.php
Line@ : https://lin.ee/WfKQQ5A