ต่อที่ 1 เลทสั่งซื้อ 5.16 

ต่อที่ 2 เปิดบิลสั่งซื้อในระบบครบทุกยอด 6,000 บาท ลดทันที 60 บาท

5-6-7 มิถุนายนนี้ !! (3วัน)