ประกาศแจ้งหยุดชดเชย

ประกาศหยุดชดเชย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

____________________________________________

ขออภัยในความไม่สะดวก

โกดังจีนเปิดทำการปกติค่ะ