แจ้งประกาศเวลาและการเข้ารับสินค้าเอง

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 ชม. ก่อนเข้ารับสินค้าทุกครั้งและชำระเงินในระบบให้เรียบร้อย

หากยังไม่ได้ชำระในระบบแล้วเข้าไปรับสินค้า ทางเราจะไม่สามารถหาสินค้าให้ได้ทันที

ลูกค้าต้องทำตามระบบให้ถูกต้องทางเราจึงจะสามารถหาสินค้าให้ลูกค้าได้ค่ะ

      

เวลาทำการ

ช่วงเช้า 09.00.-12.00น.

ช่วงบ่าย 13.00น.-18.00น.