โปรโมชั่นประจำเดือน ธันวาคม

ลดเลทขนส่งทางรถสินค้าทั่วไป 7500 บาท/คิว 45บาท/กิโล 

**นับตั้งแต่ของเข้าโกดังจีนวันที่ 1 - 12 ธันวาคมนี้เท่านั้น!!