ประกาศหยุดเทศกาลปีใหม่ 2020

สำหรับลูกค้าเลือกส่งขนส่งภายในประเทศไทย

ส่งของออกวันสุดท้ายวันที่ 27 ธันวาคม 2562

เนื่องจากขนส่งภายในประเทศรับของวันสุดท้ายวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นี้

และลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่โกดังไทยด้วยตนเอง

ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 17:00 น.