ประกาศเส้นทางเดินรถสายใหม่

เรียนลูกค้าที่เคารพ


  เนื่องจากปัญหาที่ด่านจีนได้ทำให้การขนส่งสายรถตู้EK หยุดชะงักไป
    ทางบริษัทฯ จึงได้พยายามหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้แล้ว   แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มมาก  ในการผ่านด่านจีน-เวียดนาม สามารถทำเวลาได้เท่าเดิมคือไม่เกิน 7 วันนับแต่วันปิดตู้  แต่อาจจะเกิดปัญหาบ้างเป็นครั้งคราว หากจังหวะตู้ของบริษัทฯ โดน จนท.จีน สุ่มตรวจพอดี (แต่ไม่บ่อยครับ)​  ก้อจะล่าช้าไปอีกประมาน 15-20 วัน
   หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะส่งสินค้าทางรถสาย EK.ทางบริษัทมีความจำเป็นจะต้องขอปรับราคาเพิ่มขึ้น คือ
    สินค้าที่เข้าโกดังกวางโจว ปรับราคาคิวเพิ่มขึ้นอีกคิวละ 700 บาท / ราคากิโลปรับเพิ่มขึ้นอีกกิโลละ 5 บาท
  
โดยจะเริ่มสินค้าเข้าที่จีนวันจันทร์ ที่ 10/1/2565 คะ
 
สำหรับท่านที่ต้องการส่งสินค้าทางรถเส้นทางใหม่รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์นี้ 
หรือโทร 034-104864
1. แจ้งรหัสสมาชิกระบุมีความประสงค์ต้องการส่งรถเส้นทางใหม่
2. ระบุหน้าลังทุกชิ้นให้ชัดเจน รหัสลูกค้าตามด้วย(EK)

ทางบริษัทจะนำสินค้าปิดตู้ตามที่ร้านค้าระบุมาตามหน้าลังครับและเรทราคาค่าขนส่งก็จะเก็บเรทราคาตามสายรถEK เส้นทางใหม่ครับ