ประกาศหยุดเทศกาลตรุษจีน

โกดังจีนหยุดทำการ 18 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ของเข้าโกดังจีน 15 มกราคม 2563 ส่งออกจากจีน 100 %

ของเข้าโกดังจีน 16 มกราคม 2563 ส่งออกจากจีน 90 %

ของเข้าโกดังจีน 17 มกราคม 2563 อาจจะส่งออกหลังเปิดตรุษจีน

โกดังจีนเปิดทำการปกติ 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

*** ออฟฟิศโกดังไทยเปิดทำการปกติค่ะ